Main | IPs | Map | IP:

Ranges of IP addresses

Regions » Taiwan
Area codeRegionIP rangesDomains
TW Region313928265
04Chang Hwa1
04Changhua18950
04Checheng1
04Chiai12
04Chuan12
04Chuchi1
04Chunan1
04Chunghua16
04Chungli4
04Chutung1
04Erhlin2
04Fengshan1
04Hengchun1
04Homei1
04Hsinchi1
04Hsinchu271146
04Hsinchuang1
04Hualien1152
04Ilan641
04Kangshan1
04Kaochung1
02Kaohsiung24
04Keelung6343
01Kinmen57
04Linkou1
04Lukang41
04Maju2
04Makung2
01Matsu6
04Meilun1
04Miaoli1457
04Nanhua1
04Nankan1
04Nantou163
04Neihu5
03Panchiao1
04Panlu1
04Penghu58
04Pingtung190
04Potzu1
04Puli3
04Putai1
04Shetou1
04Shou8
04Shui10
04Shuili1
04Shuilin1
04Shuishang1
04Shulin12
04Suao2
04Tahu1
04Taichang1
04Taichung691304
04Taima2
04Tainan44612
03Taipei353534123
04Taiping2
04Taitung1401
04Taoyüan439110
04Tapei14326
03Tatung416
04Toucheng2
04Touliu1
04Tucheng104
04Wangan1
03Wanhua1
04Wanluan1
04Wutai1
04Yangmei32
04Yüli1
04Yünlin13910